Natural green yellow blurred background. Green yellow bokeh on nature defocus abstract blur background. Abstract background in yellow and green tones. Natural outdoors bokeh background in green and yellow tones. Defocused bokeh lights. Blurred blurred tre
Elk leven heeft betekenis, elke levensweg een boodschap.

Dat wat is wordt gedragen door licht en liefde.
We hebben respect voor al wat leeft en voor dat wat het goddelijke ons in deze wereld aanreikt.
We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid en bezinnen ons op zaken van persoonlijk en maatschappelijk belang.
We nodigen regelmatig een boeiende spreker uit.