Gold, yellow abstract light background, Pink Gold  bokeh shining lights, sparkling glittering Christmas lights.Season greeting background.New year Luxury backdrop image.Blurred abstract background.
Beweging is inherent aan het leven. Verandering is daar onlosmakelijk mee verbonden. Niets blijft hetzelfde. Kijk naar de natuur. Als een boom weigert z'n appels los te laten, zal er geen nieuwe appelboom ontstaan. We zijn geneigd vast te houden wat we hebben (kijk maar eens op zolder). Loslaten is veelal een uitdaging. Toch geeft juist loslaten ruimte voor iets anders.

Besef: het enige wat onveranderlijk is, is de noodzaak tot verandering.
Wat is Levenswijs?
Levenswijs is een gemeenschap van autonome mensen. Mensen die geloven in licht en liefde. We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid en bezinnen ons op zaken van persoonlijk en maatschappelijk belang. Daartoe komen we regelmatig bij elkaar.

Ons doel:
Geef het leven betekenis.

Ons reglement:
1) Behandel elkaar met wederzijds respect;
2) Zorg goed voor jezelf;
3) Laat je leiden door licht en liefde;
4) Vier het leven.


Locatiezaken
We hebben voorlopig een vaste stek voor onze bezinningsbijeenkomsten gevonden bij Evenwijs in Balk. Dit opleidingscentrum draagt ons een warm hart toe en we mogen, als er verder geen activiteiten zijn, de ruimte en al haar faciliteiten gebruiken. Daarvoor zijn we bijzonder dankbaar.

We hebben bij Evenwijs een warm nest gevonden maar we beseffen ook dat we daar op enig moment uit gaan groeien.

Ons secretariaat en bezoekadres (op afspraak):
Dubbelstraat 4, 8561 BC Balk.
Telefoon: 0514-750237.
Mail: info@levenswijs.nu

Levensloop
Levenswijs is begin 2020 begonnen met thematische bezinningsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten werden geleid door de initiator van Levenswijs. Al snel bleek Levenswijs in een behoefte te voorzien. Licht en liefde groeit per slot van rekening niet door het te beperken maar juist door het te delen.

Begin 2021 hebben we besloten een en ander te formaliseren door Levenwijs als kerkgenootschap aan te melden. We vertrouwen erop dat deze stap ons sterkt in het behalen van onze doelstelling. Het inschrijfnummer van de KVK is: 82194866


Voorgangers
Onze bezinningsbijeenkomsten worden geleid door licht en liefde. Ditzelfde verwachten we ook van onze voorgangers. Zij zullen met zorg en aandacht voor dat wat is een bijeenkomst begeleiden.

Mocht je je geroepen voelen tot het uitvoeren van bovengenoemde begeleidende taak, laat het ons weten.


We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid en bezinnen ons op zaken van persoonlijk en maatschappelijk belang.